FRAMskolen er en sosial og pedagogisk ramme for unge med utviklingshemminger som forbereder seg på et liv som voksen i dagens samfunn. Lærestedet ligger på Vallersund Gård, en Camphill landsby, på Trøndelagskysten. FRAMskolemiljøet preges av et levende nærmiljø med andre voksne, både med og uten behov for støtte i Vallersund Gård Camphill-landsby.  I dette miljøet er det vesentlig med et nært samarbeid med elevenes familier og ansvarspersoner for, i samarbeid, å komme fram til den optimale utviklingsstøtte for eleven, i forhold til framtidig  bo-situasjon, yrkesvalg og mulige framtidig utdannelsen. Alle som bor og arbeider på Vallersund Gård og på FRAMskolen setter sine ressurser inn for å bidra til å gi hver elev en god og trygg overgang fra livet i familie og skole til et liv som voksen.