FRAMskolen er en sosial og pedagogisk ramme for unge med utviklingshemminger som forbereder seg på et liv som voksen i dagens samfunn.

Dette et lite lærested for unge voksne mellom 18 og 25 år med utviklingshemming. Her er det i dag mulig å gå 5 år på FRAMskolen. I dette skoleløpet er det 2 år som har fokus på det sosiale og utprøving av egne evner – som på en folkehøyskole. De 3 siste årene gis det i tillegg en yrkesforberedende opplæring.

Skolen tar imot elever fra hele landet, og er en del av Trondheim kommunes tilbud til unge voksne med utviklingshemming.

FRAMskolemiljøet preges av et levende nærmiljø med andre voksne, både med og uten behov for støtte, i Vallersund Gård Camphill-landsby. I dette miljøet er det vesentlig å ha et nært samarbeid med elevenes familier og ansvarspersoner for, i samarbeid, å komme fram til den optimale utviklingsstøtte for eleven, med tanke på framtidig bo-situasjon, yrkesvalg og mulige videre utdannelse. Alle som bor og arbeider på Vallersund Gård og på FRAMskolen setter sine ressurser inn for å gi hver elev en god og trygg overgang fra livet i familie og skole, til et liv som voksen.