FRAMskolen er en sosial og pedagogisk ramme for unge med utviklingshemminger som forbereder seg på et liv som voksen i dagens samfunn.

FRAMskolemiljøet preges av et levende nærmiljø med andre voksne, både med og uten behov for støtte, i Vallersund Gård Camphill-landsby. I dette miljøet er det vesentlig å ha et nært samarbeid med elevenes familier og ansvarspersoner for, i samarbeid, å komme fram til den optimale utviklingsstøtte for eleven, med tanke på framtidig bo-situasjon, yrkesvalg og mulige videre utdannelse. Alle som bor og arbeider på Vallersund Gård og på FRAMskolen setter sine ressurser inn for å gi hver elev en god og trygg overgang fra livet i familie og skole, til et liv som voksen.