Det er mye tid til å være sammen når skolen er ferdig for dagen. Da er det mulighet til å ta del i det som ellers skjer i landsbyen og nærmiljøet. Elevene på FRAMskolen blir godt kjent med hverandre, og det er mulig å tilbringe mye tid sammen hjemme i huset.

I fritiden får elevene mulighet til å bestemme over sin egen tid. Aktivitetene kan være å være alene på rommet sitt, eller være sammen med de andre. Du kan skrive på PC, høre på musikk, se på film, gå turer til fots eller sykle. Du kan også besøke andre som bor i landsbyen, fiske fra brygga eller ta en tur på butikken – «Coop’en» –  i Vallersund. Det arrangeres turer for de som vil på kino, trening, bueskyting eller andre aktiviteter i nærmiljøet.

FRAMskolen kan veilede deg som ung voksen, fra livet med familie og skole, til et mer selvstendig liv som voksen