Når du opplever; «dette kan jeg» vil evnene dine kunne vokse fram. Gjennom arbeidserfaring på forskjellige områder kan du finne ut hvilket arbeid som passer best for deg. Det er ikke meningen at undervisningen skal utdanne deg i et fag eller håndverk. Arbeidspraksisen kan gi deg mulighet til å vise hvilke av dine evner som senere kan fordypes og dyktiggjøres med henblikk  på et yrke i framtiden.

På Vallersund Gård finnes det et veveri med toveverksted, et bakeri, et urteverksted, en økologisk gård med mange dyr og et gartneri som dyrker grønnsaker. Her kan du få prøve ut evnene dine.

Framskolen er en del av Camphill-landsbyen Vallersund Gård. Du og de andre elevene vil få arbeidsoppgaver i landsbyen. Slik får du følelsen av å tilhøre en større sammenheng av voksne mennesker som også bor og arbeider i landsbyen