FRAMskolen på Vallersund Gård er et lite lærested for unge voksne mellom 18 og 25 år med utviklingshemming. Gjennom 2 år i et helhetlige og sammenhengende folkehøyskole-lignende miljø, får elevene en god overgang fra livet i familie og skole til et liv som voksen.

Målsetningen for lærestedet er å skape en trygg, sosial og pedagogisk ramme. Kulturelle- og sosiale aktiviteter, undervisning og fritidsaktiviteter, samt integrerte omsorgstjenester, tilpasset den enkelte elevs behov, forbereder den enkelte seg på et liv som aktiv borger i dagens samfunn. Her er det et elevfellesskap som fremmer tilhørighetsfølelser, livsglede og  sosiale ferdigheter. 

I Norge er dette et unikt tilbud til unge voksne med utviklingshemming etter videregående. I dag er FRAMskolen også en del av Trondheim kommunes tilbud til unge voksne med utviklingshemming. Trondheim kommune har inntil  fire plasser på FRAMskolen; to plasser fra høsten 2020, økende til fire fra høsten 2021. Avtalen gjelder i første omgang to skoleår for den enkelte elev. FRAMskolen ligger på kysten av Ørland kommune.  

FRAMskolen har også et individuelt tilrettelagt yrkesforberedende opplæring i det 3. til det 5. skoleår; ytterligere skoleår bestemmes eventuelt i egne avtaler. 

Søknad

Elever som ønsker å begynne på FRAMskolen søker Trondheim kommune om dette. Trondheim kommune kartlegger og evt. fatter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Ved søknad skal verge og/eller nærmeste pårørende få uttale seg. Søknadsfristen for elever fra Trondheim kommune er 1. mai 2020 (1. februar fra 2021) det gjeldende opptaksåret. FRAMskolen kan motta søknader etter søknadsfristen men kan da ikke garantere plass. 
Det er en forutsetning for å lykkes i søknadsprosessen at nye elever kommer på besøk for å bli kjent. FRAMskolen inviterer også til en introduksjonshelg på Vallersund Gård der foresatte, nye elever, lærere og medarbeidere, blir kjent med hverandre. 

Last ned søknadsskjema her (DOCX, 16KB)

Ta kontakt 

Ring eller skriv til Dag Balavoine, 996 08 810dag.balavoine@camphill.no

Sjekk også:  www.framskolen.no

Sjekk også:  https://www.youtube.com/watch?v=lXsWFc_R738&t=12s
Velkommen!

Kom gjerne på besøk!

For å komme til FRAMskolen på Vallersund Gård kan man ta kystekspressen til Brekstad, og så henter vi der.

Reisende med bil fra Trondheim tar bilferje Flakk – Rørvik, kjører over Fosen-halvøya, gjennom Bjugn og ut til kysten ved Vallersund.