FRAMskolen på Vallersund Gård

FRAMskolen er et lærested for unge voksne med utviklingshemming. Her finner du hjemmesiden til Framskolen: http://framskolen.no

FRAMskolen på Vallersund Gård
Valsøyveien 145
7167 Vallersund
+47 72 52 70 80