Leir

Vallersund Gård og FRAMskolen har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset. Vi vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet. Det gjør vi av hensyn til våre beboere , medarbeidere, deres familier og andre av våre samarbeidspartnere. Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt følgende tiltak: Alle større arrangementer er avlyst eller utsatt. Mindre arrangementer i landsbyen blir vurdert fortløpende. Alle reiser avlyses inntil videre med umiddelbar virkning. Unntak skal vurderes av landsbyledelsen. VIKTIG: De som av ulike grunner planlegger å besøke Vallersund Gård eller FRAMskolen, må på forhånd ta kontakt pr. telefon: 46664857