St. BRENDAN HUS

St. Brendan hus, hovedhuset på Vallersund Gård
BRENDAN HUS

FRAMskolen bor i det ærverdige hovedhuset på Vallersund Gård

FRAMskolen på Vallersund Gård
Valsøyveien 145
7167 Vallersund
+47 72 52 70 80