Informasjon til besøkende

FRAMskolen følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger. 

Det er nå åpent for besøkende.